Sazināties ar mums

Kontakti:

Raimonds Vikmаnis
valdes loceklis
Tālrunis: +371 25317777
E-pasts: info@zubitesapartamenti.lv

Attīstītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ILLE”
PVN REĢ.Nr. LV40103153929
Juridiskā adress: Andreja Saharova iela 3A, Rīga, LV-1082
Banka - SWEDBANKA
Kods - HABALV22
Konts: LV97HABA0551013239935


Māja Nr.1. Žubītes iela 1 - 1, Mārupe, mārupes novads, LV-2167
Kadastra numurs 8076 003 0294 003

Māja Nr.2. Žubītes iela 1 - 2, Mārupe, mārupes novads, LV-2167
Kadastra numurs 8076 003 0294 003

Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000016071

Kontakti:

Raimonds Vikmаnis
valdes loceklis
Tālrunis: +371 25317777
E-pasts: info@zubitesapartamenti.lv

Žubites apartamenti attīstītājs

Attīstītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ILLE”
PVN REĢ.Nr. LV40103153929
Juridiskā adress: Andreja Saharova iela 3A, Rīga, LV-1082
Banka - SWEDBANKA
Kods - HABALV22
Konts: LV97HABA0551013239935


Māja Nr.1. Žubītes iela 1 - 1, Mārupe, mārupes novads, LV-2167
Kadastra numurs 8076 003 0294 003

Māja Nr.2. Žubītes iela 1 - 2, Mārupe, mārupes novads, LV-2167
Kadastra numurs 8076 003 0294 003

Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000016071

Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts
Šis lauks ir obligāts